Idegrundlag

Grønbjerg friskole og NaturMusen bygger på den Grundtvig/Koldske tradition, og skolens menneskesyn er inspireret af deres tanker.

img_1629

En del af friskolens tradition er, at vi lægger vægt på fortælling – både som en del af den fælles morgensamling men også som element i den galige undervisning og som et selvstændigt fag, hvor alle skolens elever 2 gange om ugen er samlet til en fælles fortælletime.

 Skolens menneskesyn tager udgangspunkt i Grundtvig og Kolds betragtning om, at hvert enkelt menneske er noget helt unikt. En person med eget værd, der kun kan virkeliggøre sit liv i fælleskab med andre. Med det udgangspunkt betragtede Grundtvig og Kold livet som en fantstisk mulighed for hvert enkelt menneske at brge sit værd til gavn for fællesskabet. Ligesom Kold og Grundtvig forsøger vi på Grønbjerg Friskole at udnytte denne mulighed gennem den levende og ligeværdige samtale, hvor eleverne tør sætte sig selv på spil, og hvor ingen kender svarene på forhånd.

 På Grønbjerg friskole forpligter vi os til at fortælle eleverne, hvor vi står, og hvad vi tror på. Vi tror på, at kærlighed, glæde, engagementet og de gode oplevelser, er naturlige forudsætninger for, at børnene kan lære – førstt og fremmest at leve et liv sammen med andre efter danske demokratiske traditioner, hvor frihed og ligeværd er centrale omdrejningspunkter. Vi ønsker, at alle – børn, forældre og ansatte på skolen – skal have mulighed for at leve med i det, der foregår, at have medindflydelse og at påtage sig et medansvar og et forpligtende fællesskab om skolen.