Ledig stilling i NaturMusen!

Vi har følgende ledige stillinger i NaturMusen

Pædagogmedhjælper 37 timer til NaturMusen i Grønbjerg – vuggestueafsnit.

Vi søger en pædagogmedhjælper fra 11. marts 2019. Stillingen er en tidsbegrænset til 31. juli 2019 men med mulighed for forlængelse med 30 timer fra 1. august til og med december.

NaturMusen er en integreret vuggestue, børnehave og SFO med nær tilknytning til Grønbjerg Friskole, som har rod i Grundtvig og Kold’s tanker. Samarbejdet på tværs af vuggestue, børnehaven og skolen vægtes højt.

Vuggestuen har pt. 14 børn Børnehaven har pt. 30 børn og SFO’en har 33 børn.

NaturMusen har Natur og Musik som hjørnesten i det pædagogiske arbejde. NaturMusen er et dynamisk hus i udvikling, der tillægger fællesskab, trivsel og tryghed stor værdi. Mindfulness, yoga, bevægelse og udfordrende aktiviteter er en stor del af vores hverdag.

Arbejdet indeholder både pædagogiske og praktiske opgaver.

Vi søger:

  • En pædagogmedhjælper, der bliver tilknyttet vuggestuegruppen.
  • En person der mestre at have blik for det enkelte barn såvel som gruppen, men samtidig formår at have overblik på de praktiske opgaver, der måtte være.
  • En positiv, glad og nysgerrig person, der vil være med til at sætte sit præg på NaturMusen.
  • En person, der tør bringe sig selv i spil og kaste sig ud i nye og uprøvede aktiviteter.
  • En stabil, omsorgsfuld og pålidelig pædagogmedhjælper, der brænder for arbejdet med børn i alderen 0 – 3 år.
  • En medhjælper, der tager aktiv del i pædagogiske diskussioner.

Ansøgningen samt relevante oplysninger skal sendes til info@naturmusen.dk hvor emnefeltet skal indeholde ordet ”ansøgning”.

Ansøgningsfristen er mandag den 21. januar 2019 kl. 12.00!

Der vil være ansættelsessamtaler i uge 5

Yderligere oplysninger findes på hjemmesiderne www.naturmusen.dk eller www.groenbjerg-friskole.dk

Kontakt Afdelingsleder Klaus Wolff på 29 80 16 37 el. skoleleder Niels Henrik Larsen på 41 41 86 25