Praktiske oplysninger

Åbningstider

Hverdage fra 6.20 – 16.55. Fredag lukkes kl. 15.30.

Priser
Vuggestuen: (ikke inddelt i moduler)
2.950,- pr. mdr. pr. barn, inkl. frugt.

Børnehaven: (inddelt i moduler)
Der kan vælges mellem 30, 40 og 50 timers moduler.
Man kan ikke overføre evt. overskydende timer fra én uge til den næste.

30 timer: 1.100,- pr. mdr. pr. barn.
40 timer: 1.485,- pr. mdr. pr. barn.
50 timer: 1.845,- pr. mdr. pr. barn.

SFO (Friskolen): (ikke inddelt i moduler)
675,- pr. mdr. pr. barn.

Hvis du ønsker dit barn skrevet op til NaturMusen, send eller kom forbi med denne indmeldelsesblanket.

For alle moduler gælder, at juli måned er betalingsfri. Dog ikke for SFO.

Frugt og brød koster kr. 100,- pr. barn pr. mdr., som betales sammen med forældrebetalingen til NaturMusen.

Søskenderabat:
Der ydes søskenderabat og økonomisk friplads efter bopælskommunens retningslinjer.

Udmeldelse skal ske mindst 1 mdr. før den første i en måned. Ændring af modul: Skal barnet sættes op i tid, kan dette ske til den 1. i en måned. Ved nedsættelse af tid sker dette med 1 måneds varsel den 1. måneden.

Lukkedage
NaturMusens lukkedage kan ses i vores kalender:

Vuggestue og Børnehave