Musik

Musikken er med os overalt!

Musik kan skabe glæde og en følelse af fællesskab. Når vi alle synger den samme sang er ingen udenfor.

Men også mht. sprogudviklingen hos børn kan musikken noget helt unikt. Det er beviseligt at børn, der synger, danser og laver rim og remser udvikler deres sprog bedre!

Derfor spiller musikken en helt central rolle i NaturMusens hverdag og pædagogik.

Hver dag er der musik i NaturMusen på den ene eller anden måde.

  • Vi synger sange ved frugt og ved samling før frokost.
  • Rim og remser.
  • Børneyoga særligt i vinterhalvåret.
  • Leger sanglege.
  • De ældste børnehavebørn har morgenrytmik sammen med skolen én dag i ugen.
  • Vi synger farvelsang inden vi tager hjem fra skoven.
  • Hvert år er der drama-uge fælles med skolen. Her er altid masser af sang og musik.

Vuggestue og Børnehave