Åbningstider og priser m. m.

Åbningstider
Hverdage fra 6.20 – 16.55. Fredag lukkes kl. 15.30.

Priser
Vuggestuen: (ikke inddelt i moduler)
2.950,- pr. mdr. pr. barn, inkl. frugt.

Børnehaven: (inddelt i moduler)
Der kan vælges mellem 30 og 50 timers moduler.
Man kan ikke overføre evt. overskydende timer fra én uge til den næste.

Ønsker man ændring i modul kan det ske varsel på 1 måned + løbende måned.

30 timer: 1.290,- pr. mdr. pr. barn.
50 timer: 1980,- pr. mdr. pr. barn.

SFO (Friskolen): (ikke inddelt i moduler)
675,- pr. mdr. pr. barn.

Hvis du ønsker dit barn skrevet op til NaturMusen, send eller kom forbi med denne indmeldelsesblanket.  Indmeldelsesblanket

For alle moduler gælder, at juli måned er betalingsfri. Dog ikke for SFO.

Søskenderabat:
Der ydes søskenderabat og økonomisk friplads efter bopælskommunens retningslinjer.

Udmeldelse skal ske mindst 1 mdr. før den første i en måned. Ændring af modul: Skal barnet sættes op i tid, kan dette ske til den 1. i en måned. Ved nedsættelse af tid sker dette med 1 måneds varsel den 1. måneden.

Lukkedage
NaturMusens lukkedage kan ses i vores kalender: her

Vuggestue og Børnehave