Social udvikling

Vi bestræber os på at have en struktureret hverdag hvor der er fokus på de faste rutiner, som samling med musik, sang og fortælling, frugt og madpakker hvor børnene får mulighed for at snakke med hinanden, eller høre historie. Her lærer de at indgå i et fællesskab, de skal vente på tur og vise respekt for hinanden når en anden taler og de skal lære at være stille og lytte. Vi inddrager dem så vidt muligt i vores samlinger så de får følelsen af medbestemmelse.

Vi vægter også den frie leg højt. Vi giver børnene plads til at bruge deres fantasi, udforske og eksperimentere både i leg indenfor og udenfor. Vi er bevidste om hvornår vi skal give legen næring og hvornår vi skal være afventende og give dem plads til selv at udvikle på legen.

Det er i fællesskabet at vi får øjne for hinandens forskelligheder og derved lærer at have en større rummelighed til hinanden. Vi arbejder helt fra vuggestuen med at sætte ord på barnets følelser ved at guide, hjælpe, se og forstå hinanden. I børnehaven arbejder vi med trin for trin, hvor der er der fokus på følelserne og empati.

Vi snakker ud for nogle situationsbilleder hvor børnene er med til at komme med løsningsforslag til billedet. Det kan være et barn der sidder og ser ked ud af det, fordi et andet barn har taget det andet barns legetøj. Her arbejder børnene videre med de redskaber som de har tillært sig helt fra vuggestue alderen.

Vuggestue og Børnehave