Læreplaner

Alle institutioner i Danmark er politisk blevet pålagt at udarbejde Læreplaner. Ud fra bestyrelsens mål og principper og Socialministeriets lov om pædagogiske læreplaner §8a, har personalet arbejdet med læreplaner. Barnet leger mens det lærer og lærer mens det leger. Legen er en forudsætning for at lære. Den har stor betydning for barnets udvikling på de følelsesmæssige, sociale, praktiske, musiske, sproglige og motoriske områder.
Læring er en proces, hvori barnet aktivt konstruerer sin egen viden i et gensidigt forhold mellem sig selv og sin omverden.
Det er i relationen med andre børn og voksne, at udviklingen sker. Læring er en kombination af erfaring, leg og undervisning.
Læreplanen skal indeholde følgende 6 temaer: barnets alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer, sprog, krop og bevægelse, natur og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier.

NaturMusens pædagogiske læreplaner: Se underpunkt.

Vuggestue og Børnehave