Praktiske oplysninger

Åbningstider

Hverdage fra 6.20 – 16.55. Fredag lukkes kl. 15.30.

Priser
Vuggestuen: (ikke inddelt i moduler)
2.950,- pr. mdr. pr. barn, inkl. frugt.

Børnehaven: (inddelt i moduler)
Der kan vælges mellem 30, 40 og 50 timers moduler.
Man kan ikke overføre evt. overskydende timer fra én uge til den næste.

30 timer: 1.100,- pr. mdr. pr. barn.
40 timer: 1.485,- pr. mdr. pr. barn.
50 timer: 1.845,- pr. mdr. pr. barn.

SFO (Friskolen): (ikke inddelt i moduler)
675,- pr. mdr. pr. barn.

Hvis du ønsker dit barn skrevet op til NaturMusen, send eller kom forbi med denne indmeldelsesblanket.

Indmeldelse i NaturMusen

For alle moduler gælder, at juli måned er betalingsfri. Dog ikke for SFO.

Frugt og brød koster kr. 100,- pr. barn pr. mdr., som betales sammen med forældrebetalingen til NaturMusen.

Søskenderabat:
Der ydes søskenderabat og økonomisk friplads efter bopælskommunens retningslinjer.

Udmeldelse skal ske mindst 1 mdr. før den første i en måned. Ændring af modul: Skal barnet sættes op i tid, kan dette ske til den 1. i en måned. Ved nedsættelse af tid sker dette med 1 måneds varsel den 1. måneden.

Lukkedage
NaturMusens lukkedage kan ses i vores kalender:

Vuggestue og Børnehave