Bussen

Grønbjerg friskole og NaturMusen har egen bus! …Et stort aktiv i forhold til det at være en lille skole/børnehave i en lille by!

Bussen giver os mulighed for at tilbyde aktiviteter længere væk som for eksempel ekskursioner til skov, by og hav.

Vi har et løbende samarbejde med fribørnehaverne i Herborg og Velling, hvor vi laver fælles aktivitetsdage. I den forbindelse er det et stort plus for os, at have muligheden for at transportere os uden, der bliver en merudgift til busleje.

Derudover har forældrene til børn i NaturMusen mulighed for at bruge bussen når der inviteres til fødselsdag. Ønsker man at bruge bussen til fødselsdage betales 100 kr. i leje!

Vuggestue og Børnehave