Kultur, æstetik og fællesskab

  • Vi tager på tur i lokal området, hvor børnene bl.a. får lov at sjaske i vand, gå i vandet, dasker med en pind i vandet og kaster sten, gå og løber i vandet, og er meget opslugte af hvordan vandet reagerer når de gør de forskellige bevægelser. Her kan vi rigtig se hvordan børnene spejler sig i hinanden og prøver det af de ser, dette er med til at give både god relations dannelse og et godt fælleskab følelse.  
  • Vi snakker og kigger på de høje træer om bladene der skifter farver, falder ned, bevæger sig pga. vinden. De får lov at føle på dem, og kaste med dem, gå i dem, sparke til dem, kaste dem op i luften.
  • Vi snakker om de forskellige årstider, og hvordan det påvirker naturen.
  • Vi laver bål hvor børnene er med til at tilberede maden, de smager på maden, oplever duften, det skaber fællesskab, de bliver modige, det på hinanden når den ene smager på det, gør de andre også. De bliver draget af duften og ved at de skal har været med i processen med at lave maden.
  • Lege med faldskærm, hvor de får karruseltur hvor de bliver drejet rund, der laves hule hvor de er under hvor de kan kigge alle de forskellige farver, de mærker vinden i håret når der laves blæsevejr. Vi synger mens vi går rundt. Vi har bolde med, hvor vi ser hvordan de bevæger sig når vi styrer faldskærmen.
  • Vi er kreative efter årstid og højtider, hvor vi bl.a. bruger naturen og også snakker om højtiderne, læser bøger for dem osv.
  • Hele året er vi kreative med bl.a. at male, klippe, klister, farvelægge tegninger. Det kan være så simpelt og spontant som at male med almindelig regnvand og en pensel på legepladsen til at en planlagt voksen styret aktivitet. Fx mælkekartoner der klippes, males, pyntes, så karse og følge processen. 
  • Til jul og påske har vi julefrokost og påskefrokost. Der medbringer børene selv noget til bordet, har de børn med anden etnisk herkomst været gode til at tage noget med som er en del af deres kultur, dette har inspireret os til at inviterer deres kultur mere ind og fx lave det som et tema hvor vi smager på noget nyt mad og ev.t lege, blive klogere på deres kultur.

Vuggestue og Børnehave