Natur, udeliv og sience

Vi bruger skoven året rundt, hvor det undersøgende og undrende er gennemgående.

Vække nysgerrigheden for hvad der sker i naturen giver en større respekt for naturren.

Tale om vejret er grundlæggende for den danske omgangsform.

Den grovmotoriske udvikling er uundgåelig når man bevæger sig i naturen.

Vi giver børn mulighed for at bruge snitteknive, økser, båndknive og snittebænk

Børn får mulighed for at bruge sav, hammer og søm. Børnene skal lære regler omkring dette.

Vi laver ofte bål, hvor ildens element undersøges ved at mærke varmen og stikke pinde ind eller bruge det til madlavning. Vi har altid bål når vi er i skoven. Det bliver et samlingssted.

Børnene får mulighed for at prøve kræfter med at tænde bålet selv.

De fleste børn vil på et tidspunkt opleve at skære sig i fingeren eller brænde sig på bålet. Det giver en naturlig erfaringsdannelse.

Vi har ligeledes bålsted på legepladsen, som ofte bruges.

På opdagelse

Finde smådyr under en træstub

Gå på opdagelse uden et direkte mål.

Lægge sig i skovbunden, mærke på koldt vand i vandpytter, lytte til regnens trommen.

Udnytte årstidens skiften.

Lege med blade om efteråret

Finde frugter eller bær og bruge dem til madlavning.

Fortælle om bær og vise hvilke bær man må spise og hvilke man får ondt i maven af.

Så frø eller plante blomster.

Naturen er en del af os – og vi er en del af naturen

Italesætte hvor mad kommer fra. Vi tager på besøg på en gård og oplever nogle af de dyr og planter vi alle er afhængige af.

En tur på strudsefarm, hvor vi kan købe kød og æg med hjem. Det at spise et strudseæg giver mulighed for opeleve naturen på en helt anden vinkel. Æg er ikke bare det, der kommer i æggebakker, men kan også være kæmpestore fra strudser eller små fra frøer og tudser.

Lærer regler om at begå sig i naturen og have respekt for dyr og planter.

Passe på naturen – samle skrald.

Samle svampe – ingen svampe er så giftige at man ikke kan røre ved dem.

Naturen er lige uden for døren

Vi bruger byparken, hvor der er mulighed for at følge året gang, vade i bækken, løbe på bakkerne.

Brug naturens materialer til at spille kryds og bolle

Lave naturbingo, hvor der skal findes nogle bestemte ting i skoven

Hvis en forælder finder et trafikdræbt dyr kan vi tage det hjem i børnehaven. Man får en mulighed for at opleve et vildt dyr på nært hold. Børnene kan være med til at skinde og parterer dyret. Vi undersøger hvad der er inde i et dyr. Hvordan ser hjertet ud, hvor sidder lungerne, hvordan lugter det når maven skæres op.

I glassalen har vi et undreskab, hvor ting fra naturen som børnene har fundet bliver samlet og udstillet. Der er mange mærkelige ting, man kan undre sig over.

Vi har flere udstoppede dyr, der kan give anledning gode snakke. Om man går i vuggestue eller børnehave er dyr altid et godt samtaleemne.

Vi har lavet et insekthotel på legepladsen, som giver anledning til en snak om insekter og deres betydning.

På legepladsen laver vi vandbaner af gamle gulvtæpperør. Børnene kan selv justerer og hælde vand i og dermed undersøge hvordan vand bevæger sig.

Ture til stranden giver en stor sanselig oplevelse og giver samtidig mulighed for at opleve en helt anden natur. Da vi har egen bus skolen, er ture ud til andre destinationer en mulighed.

Sience

  • Undersøge fysikkens love. Varme, magnetisme, tyngdekraft, vindens kraft osv.
  • Vuggestuen ”maler” med vand på legepladsen.
  • Undersøge hvordan vand løber ud af koppen, når den vendes på hovedet.

Vuggestue og Børnehave