Alsidig personlig udvikling

Opbygge tillid mellem personale og børn er grundlæggende for børns alsidig personlig udvikling.

Hver dag siger vi godmorgen til børnene og benævner barnets navn. Barnet skal føle sig set. Dette starter hos den voksne. Børnene skal opleve at de voksne også ser hinanden og viser at de er glade for at se hinanden.

En fast kontaktperson, kan være tryghedsskabende i starten, men det er vigtig at det resterende også er opsøgende og undersøgende på barnet. Den voksne må byde sig til, men må hele tiden afveje metoden/formen.

Det kræver tryghed med den voksne i Pusle/putte situationer. Det er afgørende at pædagogen giver sig tid til at lære barnet at kende. Tilliden til den voksne giver barnet tryghed, når der pusles.

Ved at præsentere en større palet af aktiviteter, bliver barnet bevidst om, hvad der taler til han/hende og som det dermed kan identificerer sig med. At udfordre barnet med noget, som der ikke er kendt for barnet, vil det kunne udvide barnets handlemuligheder og muligheder for udvikling.

Rutinerne er vigtige. Barnet skal opleve at den voksne har tillid til at barnet kan. Eksempelvis i garderoben kan barnet have en oplevelse af at han/hun ikke kan, men ved at den voksne guider verbalt og viser hvordan jakken skal vende, opnås en selvtillid når det så lykkes. At fremhæve andre børn som mulige forbilleder eller som hjælpere, vil vise barnet at der er mange muligheder for at hente hjælp.

Barnet kan få en stor succesoplevelse ved at spejle sig i det andet barn og denne kan ligeledes opleve sejre som kan opbygge selvværd.

Den voksne må samtidig aflæse situationen på dagen. Nogle dage har man bare større behov for hjælp.

Italesætte følelser. Ved at barnet bliver bevist om sin egen sindsstemning og kan sætte ord på det, vil det blive lettere at projekterer følelser over på andre og vil dermed få større forståelse for andre.

Guide børn til at løse konflikter. Italesætte hvad der kan være sket og spørge ind til hvad de eventuelt selv kunne gøre. Ved at den voksne viser omsorg og handlemuligheder i konfliktsituationer, hjælpes børnene til at bruge de samme midler over for et barn.

Ved at igangsætte et førstehjælpsforløb, hvor det er være en førstehjælper.

Understøtte legerelationer. Eks. Den voksne igangsætter en leg i sandkassen sammen med et barn, der har svært ved at komme ind i en leg. Hvis den voksne og barnet har en god leg i sandkassen, der kan inspirere andre til at være med, vil de andre børn måske få øjnene op for denne.

Gruppeopdelingen gør at den enkelte kan finde større tryghed og dermed finde mulighed for at indgå i samspil med andre. Det bliver mere overskueligt for den enkelte at indgå i legerelationer.

I skoven fungere de ældste som forbilleder for de yngre. Der er mange regler i skoven, der skal læres. De ældste børn gode til at viderebringe regler omkring færdsel i skoven til de yngste. Den store oplever at være betydningsfuld, når han/hun kan hjælpe andre.

Barnets hus: hvert barn har ”et hus” i form af en lamineret side med billede af barnet, forældre, bedsteforældre, kæledyr også videre. Der skrives navne på forældre og hvem bedsteforældrene er, hvad hunden hedder osv. Kan bruges, i situationer, hvor man måske er lidt ked af det og har brug for at tale om noget trygt, men også i situationer, hvor den enkelte skal fremhæves overfor andre.

Vuggestue og Børnehave