Idegrundlag

Grønbjerg friskole og NaturMusen bygger på den Grundtvig/Koldske tradition, og skolens menneskesyn er inspireret af deres tanker.

Skolens/institutionens menneskesyn tager udgangspunkt i Grundtvig og Kolds betragtning om, at hvert enkelt menneske er noget helt unikt. En person med eget værd, der kun kan virkeliggøre sit liv i fællesskab med andre. Med det udgangspunkt betragtede Grundtvig og Kold livet som en fantastisk mulighed for hvert enkelt menneske at bruge sit værd til gavn for fællesskabet. Ligesom Kold og Grundtvig forsøger vi på Grønbjerg Friskole at udnytte denne mulighed gennem den levende og ligeværdige samtale, hvor børnene tør sætte sig selv på spil, og hvor ingen kender svarene på forhånd.

På Grønbjerg friskole/NaturMusen forpligter vi os til at fortælle børnene, hvor vi står, og hvad vi tror på. Vi tror på, at kærlighed, glæde, engagementet og de gode oplevelser, er naturlige forudsætninger for, at børnene kan lære – først og fremmest at leve et liv sammen med andre efter danske demokratiske traditioner, hvor frihed og ligeværd er centrale omdrejningspunkter. Vi ønsker, at alle – børn, forældre og ansatte på skolen – skal have mulighed for at leve med i det, der foregår, at have medindflydelse og at påtage sig et medansvar og et forpligtende fællesskab om børnehaven.

Vuggestue og Børnehave