Hvad er forældrerådet

Forældrerådet NaturMusen, Grønbjerg Friskole.

Det er lovpligtigt (dagtilbudsloven § 14) at forældre i en privatinstitution har adgang til at oprette et forældreråd. Vi har valgt at forældrerådet vælges ved friskolens generalforsamling. Der er 3 forældre samt børnehavelederen. 2 af forældrene repræsenterer børnehaven i friskolens bestyrelse.

Vi mødes 6 gange om året, der er faste punkter på dagsordenen (I forhold til børnene drøftes der generelle problemstillinger, aldrig konkrete børn eller episoder):

  • aktuelt i børnehaven
  • aktuelt i SFO
  • personalesituationen
  • igangværende projekter/ideer
  • emner der skal drøftes på bestyrelsesmøde

Forældrerådet skal fastsætte principper for børnehavens daglige virksomhed, iværksætte konkrete pædagogiske aktiviteter samt inddrage forældrene i børnehavens liv og virke. Børnehavelederen, det pædagogiske personale udarbejder og revidere de pædagogiske lærerplaner, disse vurderes i forældrerådet.

For yderlige detaljer/information henvises til Grønbjerg Friskoles vedtægter.

Vuggestue og Børnehave