kommunikation og sprog

1.    Hvad vi gør for at stimulere børnene sprogligt:

 • Vi bruger rim og remser
 • Sange (på dansk og andre sprog)
 • Yogaord
 • Rundkreds (bruges især i børnehaven)
 • Goddag til alle
  • Nævner alle børnenes navne
 • Pegebøger
 • Samtaler (stilladsering)
  • Omkring fx tegninger, hvad de leger, osv.
 • Dialogisk læsning
 • Følelsesbarometer
  • Har man solskin eller tordenvejr indeni?
 • Spil til sprogforståelse

Vi bruger disse ting mest under samling, men også i andre i situationer.

2.    Ideer:

 • Få nogen udefra ind og lave noget sprogligt
  • Interaktiv teater.
  • En kunstner.
 • Børnehaven à infotavle udenfor ved indgangen
  • Så kan forældrene nemmere se, hvad børnene laver i hverdagen.
 • Vi vil gerne arbejde mere med kropssprog
  • Både i forbindelse med børn og forældre.
 • Mere dialogisk læsning
  • Eventuelt med tegning til.
 • Temaer
  • Fx et tema om et land.
  • Man kunne inddrage personer, der kommer fra det følgende land.
 • Teater
  • Lav et teaterstykke hvor børnene eller pædagogerne er skuespiller.
 • Inddragelse af sprog i juletid
  • Få nissebøger, som man kan læse for børnene hver dag i december.

3.    Hvad vi forventer at få ud af aktiviteterne:

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fælleskaber.

Vuggestue og Børnehave